ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดตาก

งดแสดงราคา
ขายขายโกดัง สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร ในจังหวัดตาก

ค้นพบ 4 รายการ


ประเภท : โกดัง
ราคา : 15,000,000
ขนาด : 1-1-7.00
ที่ตั้ง : ท่าสายลวด แม่สอด ตาก
ดูรายละเอียด


ประเภท : โกดัง
ราคา : 17,898,000
ขนาด : 12-0-27.10
ที่ตั้ง : แม่ตาว แม่สอด ตาก
ดูรายละเอียด


ประเภท : โกดัง
ราคา : 21,744,000
ขนาด : 13-0-21.00
ที่ตั้ง : ประดาง วังเจ้า ตาก
ดูรายละเอียด


ประเภท : โกดัง
ราคา : 34,338,000
ขนาด : 20-3-88.60
ที่ตั้ง : แม่ตาว แม่สอด ตาก
ดูรายละเอียดอำเภอในจังหวัดตาก

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


โกดังหลุดจำนอง โกดังธนาคารยึด จังหวัดตาก เช็คโกดังติดธนาคาร จังหวัดตาก ค้นหาโกดังติดธนาคาร จังหวัดตาก ขายโกดังติดธนาคาร ประกาศขายโกดังกรมบังคับคดี จังหวัดตาก