ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดตาก

งดแสดงราคา
ผลการค้นหาบนแผนที่ ขายอู่ซ่อมรถ สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร ในจังหวัดตาก
ขายขายอู่ซ่อมรถ สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร ในจังหวัดตาก

ค้นพบ 1 รายการ


ประเภท : อู่ซ่อมรถ
ราคา : 56,100,000
ขนาด : 23-3-31.1-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : แม่กุ แม่สอด ตาก
ดูรายละเอียดอำเภอในจังหวัดตาก

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


อู่ซ่อมรถหลุดจำนอง อู่ซ่อมรถธนาคารยึด จังหวัดตาก เช็คอู่ซ่อมรถติดธนาคาร จังหวัดตาก ค้นหาอู่ซ่อมรถติดธนาคาร จังหวัดตาก ขายอู่ซ่อมรถติดธนาคาร ประกาศขายอู่ซ่อมรถกรมบังคับคดี จังหวัดตาก