ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดตาก

งดแสดงราคา
ขายขายบ้านเดี่ยว สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร ในจังหวัดตาก

ค้นพบ 94 รายการ


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 479 ตร.ว.
ที่ตั้ง : น้ำรึม เมืองตาก ตาก
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 119 ตร.ว.
ที่ตั้ง : สมอโคน บ้านตาก ตาก
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 395,000
ขนาด : 56 ตร.ว.
ที่ตั้ง : หัวเดียด เมืองตาก ตาก
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 425,000
ขนาด : 146.2 ตร.ว.
ที่ตั้ง : แม่ท้อ เมืองตาก ตาก
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 440,000
ขนาด : 64.7 ตร.ว.
ที่ตั้ง : หัวเดียด เมืองตาก ตาก
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 490,000
ขนาด : 56 ตร.ว.
ที่ตั้ง : - แม่สอด ตาก
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 550,000
ขนาด : 79 ตร.ว.
ที่ตั้ง : แม่กาษา แม่สอด ตาก
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 605,000
ขนาด : 21 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ไม้งาม เมืองตาก ตาก
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 635,000
ขนาด : 78.4 ตร.ว.
ที่ตั้ง : หนองหลวง เมืองตาก ตาก
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 640,000
ขนาด : 49.9 ตร.ว.
ที่ตั้ง : หนองบัวใต้ เมืองตาก ตาก
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 740,000
ขนาด : 21.1 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ไม้งาม เมืองตาก ตาก
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 755,000
ขนาด : 100 ตร.ว.
ที่ตั้ง : น้ำรึม เมืองตาก ตาก
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 800,000
ขนาด : 149 ตร.ว.
ที่ตั้ง : แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 830,000
ขนาด : 96 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ช่องแคบ พบพระ ตาก
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 905,000
ขนาด : 87 ตร.ว.
ที่ตั้ง : น้ำรึม เมืองตาก ตาก
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 910,000
ขนาด : 101.2 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ตากตก บ้านตาก ตาก
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 940,000
ขนาด : 283 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ย่านรี สามเงา ตาก
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 970,000
ขนาด : 108.3 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ตากตก บ้านตาก ตาก
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 975,000
ขนาด : 132.1 ตร.ว.
ที่ตั้ง : หนองบัวใต้ เมืองตาก ตาก
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 985,000
ขนาด : 59.4 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ไม้งาม เมืองตาก ตาก
ดูรายละเอียดอำเภอในจังหวัดตาก

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


บ้านเดี่ยวหลุดจำนอง บ้านเดี่ยวธนาคารยึด จังหวัดตาก เช็คบ้านเดี่ยวติดธนาคาร จังหวัดตาก ค้นหาบ้านเดี่ยวติดธนาคาร จังหวัดตาก ขายบ้านเดี่ยวติดธนาคาร ประกาศขายบ้านเดี่ยวกรมบังคับคดี จังหวัดตาก